DOMITRZ

Nazwisko Domitrz uznaje się za pochodzące od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku i pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 163. Więcej na temat imienia zob. tu: https://deon.pl/imiona-swietych/dymitr,2432