DRĄŻYK

Nazwisko Drążyk, odnotowane już w 1625 roku, można wywodzić od czasownika drążyć, czyli: 1. wydrążać, czynić pustym, 2. przenośnie ‘wyniszczać, osłabiać’ lub od rzeczownika drąg, czyli: 1. długi i gruby pręt, 2. wóz mający po bokach dwa grube drągi, a między nimi deskę, 3. rogatka, szlaban, 4. człowiek duży a niezgrabny, dryblas, 5. kij żelazny do łamania albo podnoszenia kamieni, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 148, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 553-554.