DRAGUNOWICZ

Nazwisko Dragunowicz to forma patronimiczna (pochodząca od imienia ojca), Dragunowicz = syn Draguna = Dragona. Nazwa osobowa Dragun/Dragon pochodzi od rzeczownika dragon, oznaczającego ‘kawalerzystę, pełniącego służbę pieszo i konno’, z greckiego drakon ‘smok’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 549.