DREZLER

Nazwisko Drezler  to spolszczona forma, której podstawę stanowi niemiecka nazwa osobowa Dresler, pochodząca od rzeczownika drëhseler ‘tokarz’ lub dreschler ‘młocarz’, możliwe jest także, że to forma odmiejscowa od nazwy miejscowej Dresel w Westfalii (przyrostek –er tworzył w niemieckim nazwy mieszkańców) zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 148, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 36.