DRYGAS

Nazwisko można wywodzić od staropolskiego czasownika drygać, czyli ‘trząść się’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 153. Potencjalną podstawę stanowi też rzeczownik dryg, czyli ‘takt’, ‘popsuć komuś dryg’ oznaczało popsuć szyki, zbić z tropu, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 568.