DUBOWSKI

Nazwisko Dubowski to odpowiednik nazwiska Dębowski, pochodzi od rzeczownika dąb, czyli: 1. drzewo z rodziny miseczkowych, 2. drewno dębu, dębina, 3. kora dębu, 4. przenośnie stanąć dęba = postawić się sztorcem, dać dęba = dać drapaka, uciec, 5. czółno wyrobione z jednego pnia (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I. s. 430). Od tego rzeczownika powstały liczne nazwy miejscowe, np. Dęby (odnotowane na terenie byłych powiatów:  błońskiego, kolskiego, tureckiego, konińskiego, częstochowskiego, łaskiego, przasnyskiego, kolneńskiego) - zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” t. II, 10-13, 29-30. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 677) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Dubowski herbu Brodzicz, 1864 r., potw. woj. mińskie.