DUDZIŃSKI

Nazwisko Dudziński można wywodzić od rzeczownika duda, czyli: 1. dudarz, 2. lichy grajek, 3. niedołęga, 4. kiep, dureń, 5. ogon wilka, 6. basetla, 7.w połączeniu z mięknąć o spokornieniu, stchórzeniu (Słownik gwar polskich, t. I, s. 388). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 148) odnotowuje Dudzińskich herbu Gozdawa, Junosza i Skarbomierz.