DURNIEWICZ

Nazwisko Durniewicz można wywodzić od czasownika durnieć, czyli: 1. stawać się głupim, głupieć, 2. stawać się zuchwałym, dummnym, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 585. Przypuszczalnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do sposobu zachowania.