DURZYŃSKI

Nazwisko Durzyński utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Durzyn/Dużyn: 1. „wieś, powiat krotoszyński”, 2. „folwark, należy do Orpiszewa i dóbr krotoszyńskich, własność księcia Turn i Taxis” - zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 233. Por. też durzyć: 1. łudzić, zwodzić, mamić, zawracać głowę, 2. łudzić się, zwodzić się, 3. gniewać się, puszyć się – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 586.