DYKAS

Nazwisko Dykas można wywodzić od od staropolskiego czasownika dykać ‘iść, kołysząc się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 162 lub od rzeczownika dyk: 1. określenie oceny uczniowskiej, 2. dycht = a) tęgo, mocno, szczelnie, ściśle, b) akurat, właśnie, w sam raz, c) tuż przy czymś, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 611, 614.