DZIEŃKOWSKI

Nazwisko Dzieńkowski ma dwie potencjalne podstawy, tzn. rzeczownik dzień i imię Denis, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 170. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 155) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Dzieńkowski herbu Kościesza, 1600 r., województwo wileńskie.