DZIEWIT

Nazwisko Dziewit pochodzi od tak samo brzmiącego słowiańskiego imienia złożonego. Można je wywodzić od dziewa, czyli ‘dziewica, dziewka, dziewczę’, A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, przedruk z I wydania, Warszawa 1974, s. 111.