DZIOBIAK

Nazwisko Dziobiak ma dwie możliwe podstawy, tzn. rzeczownik dziób i czasownik dziubać, czyli: 1. dziobać, 2. kłuć, uwierać, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 657. Druga wskazana podstawa wydaje mi się bardziej prawdopodobna.