DZIUBA

Nazwisko Dziuba ma dwie możliwe podstawy, tzn. rzeczownik dziób i czasownik dziubać, czyli: 1. dziobać, 2. kłuć, uwierać, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 657. To dawna forma, odnotowano ją już w 1500 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 174. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w Kolbuszowej http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/dziuba.html