ESTY

 Nazwisko Esty to forma pierwotnie dopełniaczowa, patronimiczna (czyli odojcowska): Est > (syn) Esty > Esty. Podstawę stanowi imię Eustachy, przejęte przez łacinę w formie Eustachius, pochodzące od greckiego eu 'dobrze' + stáchos 'kłos zboża, potomstwo', w języku łacińskim przejęto je jako Eustachius. W Polsce doszło do pomieszania z imieniem Eustacy, pochodzącym z greckiego eustathés ‘dobrze postawiony’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. II, s. 181-182).