FEDORYK

Nazwisko Fedoryk pochodzi od imienia Teodor, to zaś z greckiego Theódōros, od theós ‘Bóg’ + dōron ‘dar’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 602).