FELISZEK

Nazwisko Feliszek ma następujące możliwe źródła: 1. imiona Feliks lub Felicjan, 2. gwarowe fela ‘wada, brak’, ale też ‘deska’, 3. filicha ‘chustka’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 188, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 741.