FIJOREK

Nazwisko Fijorek można wywodzić od rzeczownika fijory ‘wyszycie sukmany kolorowymi tasiemkami’, to od włoskiego flori ‘kwiaty’, por. też fijorówka ‘sukmana z wyszyciem z tasiemek kolorowych’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I s. 740. Pierwotnie mogło to być przezwisko kogoś, kto nosił taką sukmanę lub takie szył.