FODROWSKI

Nazwisko Fodrowski można wywodzić od imienia Teodor. Pochodzi ono z greckiego Theódōros, od theós ‘Bóg’ + dōron ‘dar’, na Kresach Wschodnich używano go m.in. w formie Fiedor (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 602. Obecny rozkład nosicieli tego nazwiska wygląda następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Fodrowski