FORMA

Zapewne nie jest niespodzianką, że nazwisko Forma pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika :). Miał on kilka znaczeń, m.in.: 1. ogół stosunków, w jakich coś istnieje, sposób ułożenia, 2. kształt, postać, figura, 3. model, wzór, 4. przyrząd do nadania pewnego kształtu (np. forma odlewu, forma garncarska), 5. formuła, obrządek, ceremonia, 6. zbiór obrzędów religijnych u protestantów, wyraz pochodzi od łacińskiego rzeczownika forma, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 761-762. Dość prawdopodobne wydaje się, że pierwotnie nazwa mogła stanowić przezwisko rzemieślnika wyrabiającego jakieś formy.