FRASZCZYK

Nazwisko Fraszczyk ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. fras = frasunek, 2. imię Franciszek, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 202. Imię Franciszek pochodzi od łacińskiego franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’, która to nazwa z kolei pochodzi od germańskiego frank/franco ‘wolny, wolno urodzony’, zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 104.