FRONC

Nazwisko Fronc jest formą pochodną od imienia Franciszek, które pochodzi od łacińskiego franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’, która to nazwa z kolei pochodzi od germańskiego frank/franco ‘wolny, wolno urodzony’, zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 104.