FUŁEK

Nazwisko Fułek uznaje się za formę pochodną od gwarowego fuła ‘człowiek niezgrabny’, ale też ‘zacierka, potrawa z mąki żytniej, prażuchy’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 207, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 779. Nie można, moim zdaniem, wykluczyć też tropu niemieckiego. Podstawę nazwiska może stanowić spolszczona do Fulek (> Fułek) niemiecka nazwa osobowa Volk, którą można wywodzić od Fölk (< Volk, ‘naród, lud’, od germańskiego fulca ‘zbrojny lud, drużyna wojenna’) lub od Fell, to zaś od nazwy zajęcia (handlu skórami albo futrami) albo od nazwy miejscowości: Fell, Fellen, Felln, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 240, 252.