GĘBICKI

Nazwisko Gębicki odnotowano na terenie Polski wcześnie - już w 1392 roku, jego podstawę stanowi nazwa miejscowa Gębice, odnotowana na terenie byłych powiatów: łęczyckiego, krobskiego, czarnkowskiego, mogilnickiego, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 228, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/540. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 184) odnotowuje Gębickich herbu Jastrzębiec, vel Czarnkowskich herbu Nałęcz, vel Kuropatnickich herbu Nieczuja, vel Gembickich herbu Prus I.