GŁAWDEL

Nazwisko Gławdel można uznać za spolszczoną formę pochodzącą od litewskiej nazwy osobowej Glaudel, por. litewskie nazwiska Glaudẽlis, Gliaudẽlis, pochodzące od rzeczownika gliaudẽlis, gliaudẽlis 'dojrzały orzech,który sam wypada z łupiny', zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 126.