GŁAZ

Nazwę osobową Głaz odnotowano bardzo wcześnie, już w 1306 roku, pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, oznaczjącego ‘duży kamień’, w XV wieku zaś ‘kamyk zaogrąglony przez prąd rzeki, otoczak’, w XVI wieku ‘kamyki, żwier i inne twarde bryłowate materiały’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 240, W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 161.