GŁODOWICZ

Nazwisko Głodowicz pochodzi od nazwy osobowej Głod/Głód. Jej podstawę stanowił rzeczownik głód, czyli: 1. „pustość żołądka wywołująca popęd do jedzenia, czczość, łaknienie”, 2. pragnienie, 3. przenośnie ‘żądza, chęć, chciwość’, 4. brak żywności, 5. brak, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 54.