GABIGA

Podstawę nazwiska stanowi czasownik gabać, czyli 1. zaczepiać, napadać, 2. oskarżyć, upomnieć się sądownie, 3. uderzyć lekko, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 209, Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. I, s. 789. Gabiga było pierwotnie przezwiskiem nawiązującym do sposobu zachowania lub cech charakteru.