GETINGER

Getinger to przypuszczalnie spolszczona forma niemieckiej nazwy osobowej Göttinger. Tę nazwę można wywodzić od nazwy miejscowości: Göttingen (odnotowanej na terenie Dolnej Saksonii, Hesji, Westfalii) lub Götting (Bawaria) albo uznać za formę patronimiczną, utworzoną przyrostkiem –ing od imienia zawierającego człon Got-, np. Gottfried, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 646.