GIERMASIŃSKI

Nazwisko Giermasiński pochodzi od imienia Gierwasz, to zaś od łacińskiego imienia Gervasius, greckie Gervasios, przyjętego do polskiego systemu nazewniczego jako Gierwasz/Gerwazy; pochodzenie imienia jest niejasne – najprostsze wyjaśnienie, że to forma pierwotnie niemiecka (por. staro-wysoko-niemieckie gēr ‘oszczep i (h)was ‘ostry), zakłóca to, że to imię nosił św. Gerwazy, biskup Mediolaniu, w I wieku, przed inwazją Germanów na prowinicje rzymskie, zob. K. Rymut. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I, s. 234, M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, s. 47.