GOŁĄBEK

 

Za podstawę nazwiska Gołąbek można uznać tak samo brzmiący rzeczownik, zdrobnienie wyrazu gołąb, mającego następujące znaczenia: 1. rodzaj ptaka, 2. gołąb samiec, 3. gra dziecinna; nazwę osobową Gołąbek odnotowano bardzo wcześniej – już w 1399 roku, zob. tzw. Słownik warszawski, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 868, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 249. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 198) odnotowuje kilka rodzin noszących to nazwisko, m.in.: Gołąbek vel Jaxa herbu Gryf, Gołbek vel Sącz herbu Nałęcz, Gołąbek vel Kowalski herbu Ostoja.