GOŁYSKI

Podstawę nazwiska stanowić może nazwa miejscowa Gołysa, wieś w powiecie koneckim, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/680, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 680. Nazwisko Gołyski można też wywodzić od nazwy osobowej Gołysz, tę z kolei od rzeczownika golec, czyli: 1. człowiek goły, nagus, 2. człowiek łysy, 3. biedak, 4. drągal, zob. tzw. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 866. Nazwa osobowa mogła mieć więc pierwotnie charakter przezwiska nawiązującego do wyglądu lub stanu majątkowego, choć wspomniana na początku nazwa miejscowa wydaje się bardziej prawdopodobną podstawą. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w Opatowie: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/go%25C5%2582yski.html