GOLIASZ

Nazwisko Goliasz ma bardzo ciekawą genezę – K. Rymut wskazuje, że pochodzi ono od nazwy osobowej Golias lub Golijasz, stanowiącą przeróbkę nazwy Goły Jasz, którym to mianem określano w średniowieczu Jana Chrzciciela, innym możliwym źródłem nazwiska jest staropolski rzeczownik golijasz oznaczający roślinę – wiosnówkę pospolitą, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 249. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 197) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Goliasz vel Jarmułt, vel jarnułt, vel Melita, vel Mlicki, vel de Milcze herbu Dołęga.