GOMULARZ

Nazwisko Gomularz uznaje się za formę pochodną od staropolskiego przymiotnika gomoły ‘bez rogów, bez kantów’, ‘tępo zakończony’, przenośnie ‘gładki’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 252, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 870. Współcześnie lokacja rodzin noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Gomularz