GORNOWICZ

Nazwisko ma kilka możliwych podstaw etymologicznych, tzn. 1. rzeczownik góra, kiedyś funkcjonujący też w postaci ‘gora’, 2. gorzeć ‘palić się’, 3. gorzki, 4. imiona złożone typu Gorzysław, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 254. Nazwa mogła też pierwotnie nawiązywać do miejsca zamieszkania (w górach lub w wysokim miejscu na określonym terytorium).