GROCHOLSKI

Nazwę osobową Grocholski odnotowano już w 1450 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Grocholice, odnotowanej w powiecie szubińskim, tureckim, piotrkowskim, opatowskim i sandomierskim lub Grochoły w powiecie sochaczewskim, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 268; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 811 i następne, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/811, Jan Siwik, Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s 211. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 211) odnotowuje kilka rodów noszących to nazwisko: Grocholskich herbu Abdank, vel Świeszkowskich herbu Abdank-Syrokomla, herbu Brochwicz, herbu Nałęcz, herbu Sulima, herbu Topór, herbu własnego.