GRYCZYK

Nazwisko Gryczyk ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. gwarowe grycza ‘osoba rozlazła’, ‘gmin próżniaczy, tłum darmozjadów, trutnie, pasożyty’ (zob. tzw. Słownik warszawski t. I, s. 925), 2. gryka, 3. niemiecka nazwa osobowa Gritz, (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 274); 4. imię Grzegorz, z greckiego grēgorikós ‘czuwający, czujny’. „Pierwotnie imię oznaczało prawdopodobnie człowieka gotowego do nocnych czuwań (tzn. modlitw)” (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 113).