GRYSZKA

Nazwisko Gryszka pochodzi od imienia Grzegorz. Utrwalano je często w łacińskich i niemieckojęzycznych dokumentach w formie Gregorius/Gregor, jest pochodne od greckiego grēgorikós ‘czuwający, czujny’. „Pierwotnie imię oznaczało prawdopodobnie człowieka gotowego do nocnych czuwań (tzn. modlitw)” (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 113).