GRZECZNOWSKI

Nazwisko Grzecznowski pochodzi od przymiotnika grzeczny, który kiedyś miał więcej znaczeń niż obecnie (wszystkie pozytywne), czyli: 1. do rzeczy będący, w należytym stanie, zdatny, dogodny, wygodny, 2. rozsądny, rozumny, mądry, logiczny, 3. piękny, ładny, urodziwy, 4. uprzejmy, układny, 5. spokojny, cichy, 6. dorzeczny, dobry, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 933.