GRZEGOCKI

Nazwisko Grzegocki pochodzi od imienia Grzegorz (utrwalanego często w łacińskich i niemieckojęzycznych dokumentach w formie Gregorius/Gregor), pochodnego od greckiego grēgorikós ‘czuwający, czujny’. „Pierwotnie imię oznaczało prawdopodobnie człowieka gotowego do nocnych czuwań (tzn. modlitw)” (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 113).