GRZEGORCZYK

Nazwisko Grzegorczyk pochodzi od imienia Grzegorz. Imię zaś pochodzi od greckiego grēgorikós ‘czuwający, czujny’. „Pierwotnie imię oznaczało prawdopodobnie człowieka gotowego do nocnych czuwań (tzn. modlitw)” (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 113). Nazwę osobową Grzegorczyk odnotowano już w 1524 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 277.