GUDAKOWSKI

Zdaniem K. Rymuta (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 282) pochodzenie nazwiska Gudakowski można łączyć z prasłowiańskim *guditi ‘łajać, okłamywać’. Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też nazwa miejscowa Gudy, odnotowana na terenie powiatu nowoaleksandrowskiego, lidzkiego i rossieńskiego, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/905