GURASZ

Nazwisko Gurasz ma kilka możliwych podstaw, tzn. 1. rzeczownik góra, 2. gorzeć ‘palić się’, 3. gorzki, 4. imiona złożone typu Gorzysław, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 254. Nazwa mogła pierwotnie nawiązywać do miejsca zamieszkania (w górach lub w wysokim miejscu na określonym terytorium.