GURZYŃSKI

Nazwisko Gurzyński ma kilka potencjalnych podstaw, tzn. 1. rzeczownik góra, 2. gorzeć ‘palić się’, 3. gorzki, 4. imiona złożone typu Gorzysław, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 254. Można je też łączyć etymologicznie z nazwą Górzyn (powiat międzychodzki i bydgoski), Górzyny (powiat mozyrski) lub Górzno (powiat garwoliński, pleszewski, wschowski, brodnicki, złotowski, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 732-733, 735, 736). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 220) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Gurzyński vel Górzeński, vel Gurzeński herbu Powała, 1500 r., powiat garwoliński, województwo mazowieckie, kaliskie.