HAJBUTOWICZ

Potencjalną podstawę nazwiska Hajbutowicz stanowi nazwa miejscowa Hajbuty, w rejonie obwodu baranowickiego na Białorusi, zob. https://www.radzima.net/pl/miejsce/hajbuty_wielkie.html. Mniej prawdodpobny wydaje się związek genezy nazwiska z określeniem hajba, czyli hańba, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 4.