HASIUK

Nazwisko Hasiuk ma kilka możliwych podstaw, tzn.: 1. imię Hasz (: Jan, wschodniosłowiańskie Hawryło), zob. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), t. I A-O, Białystok 1997, s. 109; 2. hasać ‘skakać’, 3. niemiecką nazwę osobową Has, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 299, 4. hasić, czyli: a) stukać, mocno uderzać, b) hasić się – rawć się do czegoś, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 21. Na tej stronie: https://nazwiska-polskie.pl/Hasiuk można znaleźć informacje o współczesnej lokacji rodzin noszących to nazwisko.