HEJNICKI

Nazwisko Hejnicki to spolszczona graficznie i słowotwórczo forma pochodna od niemieckiej nazwy osobowej Hein. Jej podstawę stanowi człon germańskich imion złożonych Hagan/Hagin, pochodzący od hagan ‘krzew ciernisty, rejon otoczony płotem’, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 88.