HEK

Nazwisko Hek można uznać za spolszczoną formę niemieckiej nazwy osobowej Heck. Pierwotnie mogła ona nawiązywać do miejsca zamieszkania – przy żywopłocie (an/bei einer Hecke) lub miejscowości z której ktoś pochodził, noszącej nazwę Heck (w Bawarii, Nadrenii-Palatynacie, Austrii są miejscowości o tej nazwie) lub Höck (Bawaria, Austria), zob. zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 314. Obecna lokacja, zgodnie z bazą PESEL, osób noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Hek