HETMANOWSKI

Nazwisko Hetmanowski można wywodzić od rzeczownika hetman, czyli: 1. wódz, dowódca naczelny, naczelnik wojska, 2. najwyższy dowódca wojskowy, 3. dowódca straży miejskiej, 4. sędzia miejski do mniej ważnych spraw, 5. jedna z figur w szachach, 6. człowiek albo zwierzę odznaczające się wielkością, siłą, zuchwalstwem, wyraz pochodzi z niemieckiego Hauptmann, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 36. Por. także nazwę miejscową Hetmanie z byłego powiatu wschowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, s. 68.