HOŁDOWAŃSKI

Potencjalną podstawę może stanowić nazwa osobowa Hołod, którą uznaje się za pochodną od białoruskiego i ukraińskiego hołod ‘głód’ lub chołod ‘zimno’, zob. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), t. I A-O, Białystok 1997, s. 113. Inną możliwością interpretacyjną jest uznanie za podstawę nazwiska nazwy osobowej Hołda, opisanej szczegółowo tutaj: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/2935 Jeszcze inną koncepcję znaleźć można u K. Rymuta, który podobne nazwiska (np. Hołdowicz) wysnuwa od nazwy osobowej Gołda, zob. http://genezanazwisk.pl/content/go%C5%82da Dane na temat współczesnej lokacji rodzin noszących nazwisko Hołdowański znajdują się np. tutaj: https://nazwiska-polskie.pl/Ho%C5%82dowa%C5%84ski